Velkommen

Vi er Holmlia blandakor. Et kor for og av nærmiljøet og vi opptrer mest lokalt, men har dristet oss både utenfor Holmlia og opptrådt både utenbys og utenlands.

Vi søker flere sangfugler

Vi vil gjerne ha fler av alt fra brumlende basser, trillende tenorer, dyriske alter og sjelfulle sopraner.

Konserter

Vi holder en del konserter i løpet av året. Følg med på hvor og når den neste vil bli.

Si hei

Ønsker du å vite mer om hvor vi øver, hva slags sanger vi synger eller har andre henvendelser?

Hallagerbakken 104, 1256 Oslo

Tirsdager kl 18:30 – 21:00